Kub / Cube
Det finns en stad ovan molnen
Utan titel / No title
Atomsfärisk störning
Drömskåp / Dreamcabinet
Industri och nöjesfält
Expansion / Expansion

Målningar blandteknik 2015 - 2016

Paintings mixed media 2015 - 2016

 

Målade och tecknade bilder som rör sig i gränslandet mellan serier, religiösa motiv, futuristiska bilder, tidig datorspelsestetik och textila broderier. 

Painted and drawn images inspierd by graphic novels, religious images, modern art, early computer graphics

and embroidery.