top of page
Kub / Cube
Det finns en stad ovan molnen
Utan titel / No title
Atomsfärisk störning
Drömskåp / Dreamcabinet
Industri och nöjesfält
Expansion / Expansion
Stadens spöke

Målningar blandteknik 2015 - 2016

Paintings mixed media 2015 - 2016

 

Målade och tecknade bilder som rör sig i gränslandet mellan serier, religiösa motiv, futuristiska bilder, tidig datorspelsestetik och textila broderier. 

Painted and drawn images inspierd by graphic novels, religious images, modern art, early computer graphics

and embroidery.

bottom of page