top of page
Triangel, våning ett
Fyrkant, våning två
Oktagon, våning tre
Skolplansch, gruvdrift 70 tal
Skolplansch, kakao 50 tal
Våning ett
Våning två
Våning tre

Skola, estetik och lärande

 

Eskil Liepa och jag valde att arbeta med skolplanscher som grund för våra konstverk för Paradisskolan i Nybro. Skolplanscherna är ett historiskt läromedel och de finns redan representerade i den renoverade skolan i form av färgval och historiskt inspirerad inredning. Var och en av affischerna är en del av en större helhet och konstnärerna som skapade dem var noga med att försöka avbilda verkligheten så som den uppfattades vid dess tillkomst. Idag har planscherna förlorat sitt värde som läromedel, men deras estetiska och historiska värde är bestående och det är detta vi tagit fasta på.

 

Det föränderliga konstverket

 

Planscherna dekonstruerade vi genom att skära ut geometriska former ur dem. När de sätts ihop igen kan de bilda en  mängd nya bilder. Dessa delar sattes sedan upp med hjälp av magneter på stålplattor som monterats på väggarna. När lärare tillåter får eleverna möjlighet att fritt pussla ihop bilderna och på så sätt förändra rummet. Vi använde oss av tre olika geometriska former, en för varje våningsplan i skolan.

 

Beställare

 

Nybro kommun. Budget 150.000 kr

 

The timeravel

 

Is an interactive artpiece for an elementary school in Nybro, Sweden. Pieces of old educational posters are put together on the walls on three levels inside the schoolbuilding. With the aid of magnets and steelrails, the artpiece is not a constant, but interactive puzzel for the students to take part in.

 

 

bottom of page