top of page
Insida / Inside
Finn ett gömställe / Hidingplace
Parallell / Parallell
Sammanfallande / Coinciding
I väntan på något annat / The waiting
Hål / Hole
Under ytan / Under the surface
Oväntat oväder
Innarför cirkeln
DSCF2461_edited.jpg

 

Teckningar 2018 - 2019

Drawings 2018 - 2019

Underjord, gömslen, parallella världar och ibland också kroppsliga motiv. Flera av bilderna kan ses som en inblick i en katastrofsituation. Några föreställer nya samhällen som är byggda under markytan, mer eller mindre primitiva lösningar på akuta problem. De relaterar ofta till samtidens rädsla inför klimatförändringar, krig och pandemier.

Underground, hiding places, parallel worlds and sometimes also bodily motifs. Many of the images can be seen as an insight into a disaster situation. Some depict new communities built underground, more or less primitive solutions to urgent problems. They often relate to contemporary fears of climate change, war and pandemics.

bottom of page