top of page
Rymdskrot / Spacedebris
Elektriskt mycel / Electric mycelium
En bit av muren
Rädslan själv / Fear itself
Hjältar och monster
Jag mindes ljusår tillbaka
I detaljerna / In the details
Partikel accelerator
Barnets hjärna / The childs mind
Djurvågor / Animal waves
Den fula skogen bakom köket
Brännpunkt / Focal point

Målningar blandteknik 2016 - 2018

Paintings mixed media 2016 - 2018

Serien ”Förtätat” rör vid tankens flyktiga natur, slumpen och tillvarons minsta partiklar.

The "Densified" series touches on the fleeting nature of thought, chance and the smallest particles of existence.

 

 

bottom of page