top of page
Flora från nybro
Flora från nybro
_MG_4571
Vippärt (Lathyrus niger)
Rödsyssla (Cephalanthera rubra)
Ryl (Chimaphila umbellata)
Vitsippa (Anemone nemorosa)
Sträv Nejlikrot (Geum hispidum)
Mosippa (Pulsatilla vernalis)
_MG_4518
Smalfräken (Equisetum variegatum)
Gran (Picea abies)

Flora från Nybro

 

Konstverket består av nio screentryck på grovt bomullstyg. Dessa sitter under takfönstret över den bortre trappuppgången i skolan. Bilderna föreställer växter med olika lokal spridning i det geografiska området omkring Nybro eller i Småland. Tidigt i processen tog jag kontakt med Christer Albinsson som är biolog och har arbetat vid Linnénuiversitetet. Han tog fram förslag på arter som kunde vara intressanta. Han författade också vissa texter om växterna. Själv gjorde jag också undersökningar med hjälp av floran. Jag valde sedan ut nio arter som jag tecknade med hjälp av fotografier från Christer och andra. Texterna handtextades. Teckningarna förstorades och överfördes sedan till silkscreenduk och trycktes på bomullsväven.

 

Beställare

 

Nybro kommun. Budget 75.000 kr.

 

Flora from Nybro

 

The work consists of nine large screenprints on cottoncloth mounted under a roofceling in the far end of the school. The species are taken from the local flora.

 

bottom of page